Vaktmester

logooppsalvaktermestersentralFuglemyra Borettslag er tilsluttet Oppsal vaktmestersentral (egen hjemmeside) som har kontorer i Løypeveien 2, 0685 Oslo.

De kan nås på telefon 22 76 28 80 (08 – 15), eventuelt e-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Vaktmestersentralen har faste gjøremål som

  • klipp av plener
  • snørydding
  • betjening av fyringsanlegget
  • justering av fotocellene og utskifting av defekte lysrør/pærer for gang- og utebelysning i blokkene
  • generelt vedlikehold av fellesarealer og utearealene.
  • Det er også her du henvender deg om du ønsker å fylle opp vaskekort til fellesvaskeriene, eller eventuelt går til anskaffelse av dette.

Sentralen tar også på seg oppgaver som tilhører leilighetenes indre vedlikehold (som beboer i hovedsak må bekoste selv).

Dette kan være oppgaver som:
• stake opp tette avløp
• lufting av radiatorer
• skifte pakninger i vannkraner og lignende

Sentralen har kontortid mellom kl. 8 og 15. Og 8 til 17 på torsdager. Etter kl. 15 har sentralen vakttjeneste bare for nødvendige henvendelser, som ikke kan utsettes til neste dag.

Det påløper et gebyr dersom sentralen må rykke ut utenom kontortiden.