Parkering

Fuglemyra borettslag har i overkant av 300 parkeringsplasser som leies ut til beboerne. Disse fordeles etter ventelister med ansiennitet fra dato en satt seg på venteliste. Per dags dato må man forvente noe ventetid.

Hvis du ønsker å sette deg på venteliste for parkeringsplass sender du en e-post til parkering@fuglemyra.no.

E-posten skal inneholde:
– Navn
– Adresse
– Leilighets-nummer: 4-sifferet nummer som du finner på den blå låsebrikken.
– Telefonnummer du kan nås på

Du vil motta en bekreftelse per e-post på at du er satt på venteliste.

Det er generelt vanskelig å si noe om ventetid da denne varierer.

I tillegg til parkeringsplassene eksisterer det i underkant av 100 garasjeplasser i borettslaget. Disse leies ut/selges til beboere. Ønsker du å kjøpe garasje i borettslaget må du henvende deg til fugarasje@live.no for å sette deg på venteliste. Garasjelaget er et selvstendig lag som går utenom styret.

Ellers gjelder gjeldende regler for parkering i gata.

Merk at det ikke er tillatt å parkere på interne stikkveier i borettslaget.