Grønn komité

Grønn komité ble opprettet av generalforsamlingen i 2016. Det er en plass hvor beboere kan engasjere seg i utemiljøet. Formålet med komiteen er å fremme og verne borettslagets utearealer, som er en berikelse for både barn og voksne som bor i borettslaget.

Komiteen består av engasjerte beboere, og i samarbeid med styret, jobber komiteen mot en helhetlig plan for utforming av grøntområdene våre. Målet er å ta vare på det naturlige mangfold og de særpreg som finnes ved å bo i vårt borettslag, samtidig som beboernes behov for lys og luft blir ivaretatt. Grønn komité ser på innkomne forslag og kommer med egne ideer til utearealene.

Grønn komité har ikke beslutningsmandat, men formidler videre til styret, som avgjør saker og iverksetter eventuelle tiltak. Visse typer saker skal også legges fram for generalforsamlingen.

Har du innspill eller spørsmål knyttet til grøntområdene våre, eller ønsker du å engasjere deg? Grønn komité hører gjerne fra deg!

Kontakt oss på e-post: gronnkomite@fuglemyra.no