Snørydding

Det er Oppsal vaktmestersentral som tar seg av snøryddingen i stikkveier og ved inngangsdører.

Har du kommentarer eller spørsmål i forbindelse med dette er det bare å ta kontakt med vakmestersentralen.

Mer informasjon