Skilt til postkasse og ringeklokke

Er det behov eller ønske om å endre navn på postkasse eller ringeklokke ute , ta kontakt med Oppsal vaktmestersentral.

Mer informasjon