Reklamasjonstiden etter baderomsrehabilitering er utgått.

Ved eventuell reklamasjon eller andre klager i forbindelse med våt-roms rehabiliteringen så gikk garantien ut i 2015.

Fuglemyra Borettslag kan ikke utbedre feil som sprukne fliser, defekt termostat bryter, fuger m.m. Den enkelte beboer/eier av leiligheten må selv ta kontakt med fagpersonell for og utbedre feil som eventuelt har oppstått.