Parking av motorsykler og scootere

Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser eller at man har fått spesialtillatelse. Disse parkeres på hensiktsmessige plasser ved sykkelparkeringene.

Mopeder/motorsykler SKAL IKKE PARKERES I SYKKEL / VOGN SKURENE.

Hvis de står til hinder risikerer man bot, eller å bli tauet bort på eiers regning. Parkeringsselskapet Smart Security er engasjert for å håndheve forbudet i vårt borettslag. Feilparkering blir bøtelagt. Det er kun tillatt å parkere i 20 minutter utenfor inngang til leilighet.