Parkering av motorsykler/scootere/kjøretøy i Fuglemyra Borettslag

Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser eller at man har fått spesialtillatelse. Disse parkeres på hensiktsmessige plasser ved sykkelparkeringen.

Mopeder/motorsykler SKAL IKKE PARKERES I SYKKEL / VOGN SKURENE.

Hvis du parkerer og står til hinder risikerer man bot, eller å bli tauet bort på eiers regning.  Forbudet gjelder alle stikkveier/innkjøringer i vårt borettslag.  Det er kun tillatt å parkere i 60 minutter utenfor inngang til leilighet/oppgang.

Ved lengre behov for parkering flytting/oppussing m.m send en E-post til styret@fuglemyra.no for og få utstedt en parkeringstillatelse.