Parabol

Det er ikke lov å montere parabolantenne på balkongen. Se husordensregler § 7.