Oppussing

Oppussing av leilighetene skal skje mellom klokken 07 og 20 på hverdager, og før klokken 16 på lørdager (jmf husordensreglene § 1).

I leilighetene er det ikke tillatt å gjøre inngrep i bærende konstruksjoner. Skal du utføre arbeider i forbindelse med det elektriske anlegget eller VVS-arbeider må du benytte deg av godkjent fagpersonell.

Det er også en god regel at man varsler andre beboere i blokka om større arbeider som skal gjøres i leiligheten.

PS: større endringer i leiligheten skal rapporteres inn til styret.

FDV dokumentasjon skal følge ombygde leiligheter.(ved større rehabilitering/ombygninger).