Nøkler

Det er ulike prosedyrer for dette avhengig av hvilke nøkkel det er behov for.

Nøkkelbrikke til ytterdør og vaskeri:
Kontakt styret på nokkel@fuglemyra.no

Hengelås til vaskeri:
Kontakt styret@fuglemyra.no

Nøkkel til kjeller:
Kontakt vaktmester (Oppsal vaktmestersentral)

Postkassenøkkel:
Ordnes av den enkelte, eventuelt gjennom vaktmester.

Sikringsskap:
Ordnes av den enkelte, eventuelt gjennom vaktmester.