Generalforsamling 2020 blir avholdt digitalt grunnet Korona virus

Årets Generalforsamling 2019/20 vil bli avholdt digitalt. På grunn av omstendighetene rundt Korona smitte. Les årets innkalling /beretning og følg instruksjonene for og kunne delta på årets Generalforsamling digitalt/skriftlig.

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Her skal styrets årsberetning og regnskap godkjennes, og generalforsamlingen kan gi styret instrukser for lagets videre drift. Dette er beboernes mulighet til å komme med innspill i forhold til hvordan borettslaget drives.

Alle beboere i borettslaget har rett til å møte, men bare de som eier bolig (andelseieren) har stemmerett. Andelseieren kan ved skriftlig fullmakt overlate stemmegivningen til en annen person. Hver andelseier har én stemme.

Generalforsamlingen velger styre og eventuelle andre aktuelle utvalg. I Fuglemyra

borettslag er det for tiden et Velferdsutvalg. Beboerne oppfordres til å stille på generalforsamlingen, og også ta ansvar og melde seg til tjeneste for borettslagets organer.

Møtebøker fra tidligere generalforsamlinger finner du under lenka «Om oss» i menyen til venstre.