Dugnad

» Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, (f.eks. vårrydding i et borettslag (…) ), som nabohjelp i forskjellige situasjoner, men noen ganger også på regionalt eller nasjonalt plan.

Dugnadsbegrepet er utpreget norsk. Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord. NRK viste en serie språkprogram (Typisk norsk), og seerne ble invitert til å foreslå og deretter stemme frem et norsk nasjonalord. «Dugnad» vant knepent foran «jah» (på innpust), «matpakke», «hæ» og «koselig»

Kilde : http://no.wikipedia.org/wiki/Dugnad

Den blokktillitsvalgte arrangerer dugnad om våren og ellers når det er behov eller ønske om det. Beboerne går sammen for å sette fellesarealene etc. i stand etter vinteren. Dugnader er en gylden anledning til å bli kjent med naboene dine på, og titt og ofte ender en dugnad med kaffeslaberas og hyggelig samvær.

Hver blokktillitsvalgte får en rekvisisjon av styret på inntil kr 1000 ved innkjøp av blomster, jord osv til fellesarealene ute.

MERK: Det er kun blokktillitsvalgte som får rekvisisjon til innkjøp i forbindelse med dugnad. Ta derfor kontakt med din blokktillitsvalgt dersom du har forslag, ønsker eller ideer til innkjøp til ditt fellesareal.