Blokktillitsvalgt

Hver blokk i borettslaget skal i prinsippet ha en blokktillitsvalgt. Denne kan du henvende deg til for å få førstegangsopplysninger om forholdene i ”din” blokk og i borettslaget for øvrig. Skulle det være noe du lurer på etter å ha snakket med blokktillitsvalgt er det bare å ta kontakt med styret.

Blokktillitsvalgt er bindeleddet mellom beboerne i en blokk og styret og har blant annet ansvaret for å organisere dugnad på våren for å gjøre grøntområdene rundt blokka pene. Det gis et bidrag på 750.- pr. oppgang en gang i året til innkjøp av blomster, innkjøp utføres som regel av Blokktillitsvalgte. Før dugnaden holdes i din blokk.

Er du blokktillitsvalgt kan du kontakte styret på e-post: fuglemyrabt@gmail.com