Avfallshåndtering

Vi har i et par år kildesortert avfallet i borettslaget. Det gjøres enkelt ved at hver husholdning sorterer matavfall i grønne plastposer, og plastavfall i blå plastposer som fås i butikker i nærområdet (blant annet Coop Prix Oppsalstubben og Rema 1000  i vetlandsveien). Restavfall sorteres i «vanlige» plastposer som er vrengt. Alt avfall kastes i søppelcontainerne i borettslaget og sorteres ved mottakene til Oslo kommune.

Mer informasjon om utvidet kildesortering i Oslo kan du lese på Renovasjonsetaten sine hjemmesider: Renovasjonsetaten

I tillegg er det egne containere for papir rundt i borettslaget, og ved Coop Prix Oppsalstubben og Rema 1000  i Vetlandsveien finner du returpunkt for glass og metall.