Adresser

Vi er et av Oslos største borettslag med 657 leiligheter. Adressene som tilhører oss er

Vetlandsveien 69,73,74,75 og 76.

Oppsaltoppen 10,12,13,14,15,16,17,19,21 og 23.

Oppsalstubben 1,2,4,5,6 og 7.

Kampheimveien 24,26,28,30,32 og 34.