Nyhetsbrev februar 2017

Kjære alle naboer

Vi er godt inn i 2017, og styret håper at alle beboere har hatt et godt nytt år så langt! Tradisjonen tro sender styret ut det årlige nyhetsbrevet om året som har vært.

Mye har skjedd i Fuglemyra i løpet av 2016.

Borettslaget ble 60 år i 2016! Jubileet ble feiret i begynnelsen av september og arrangert i samarbeid med velferdskomiteen. Det ble holdt i forbindelse med Oppsal gatefest, som ble arrangert for andre gang i fjor. Det ble et vellykket arrangement med godt oppmøte. Julegrantenning hadde vi også i borettslaget. Første søndag i advent ble grana tent ved tiur-statuen vår. Nissen kom og barna var strålende fornøyde. Tusen takk til velferdskomiteen for enda et år med strålende engasjement  Grana blir selvfølgelig også tent i år også.

Styret kan med glede informere om at borettslaget i 2016 ble tildelt støtte på 480 000 kr av OBOS miljøfond. Pengene har blitt brukt til utearealene våre, og resultatet kommer i løpet av våren/sommeren. Flere lekeplasser vil bli oppgradert og det vil bli bygget sykkel- og barnevognskur ute hvor dagens ubenyttede tørkeskur står. Bedre parkeringsmuligheter for sykkel og barnevogn er svært etterspurt, og det er dermed på tide at borettslaget tilpasser seg nye behov hos beboere.

Vi har i 2016 hatt på anbud et stort prosjekt for rehabilitering av alle berederom og utskiftning av varmtvannsberederne. Arbeidet er nå avsluttet, og styret er svært fornøyd med samarbeidet mellom oss og firmaet Tore Orvei AS. Det er også svært gledelig å informere om at kostnadene ble noe mindre enn først antatt.

I løpet av senhøsten ble det i borettslaget gjort befaring av alle takene. Det ble avdekket noe fukt og slitasje enkelte steder, og dette vil bli utbedret våren 2017.

Blokktillitsvalgte
Det var to fellesmøter for blokktillitsvalgte i 2016, begge med godt fremmøte.
Det er svært gunstig for alle beboerne i Fuglemyra at vi har frivillige beboere som stiller opp til vervet som blokktillitsvalgt. Erfaring fra 2016 viste igjen at problemer ble løst raskere i de blokkene som har blokktillitsvalgt. Ordningen med blomsterkort til alle blokker har fungert bra, og vil derfor bli videreført i 2017.

Tusen takk til alle blokktillitsvalgte for innsatsen i 2016! Vi mangler blokktillitsvalgte i Oppsalstubben 6 og Vetlandsveien 73. Har du tid og lyst til å bidra, send en mail til blokktillitsvalgt@fuglemyra.no 

Grønt komité
Opprettelsen av en grønt komité ble vedtatt under Generalforsamlingen i mai 2016. Fra og med i høst har engasjerte beboere med interesse for borettslagets utemiljø sittet i denne gruppen. Det er veldig gøy å se så mange flinke og engasjerte beboere som tar initiativ for å få det beste ut av våre grøntområder. Komiteen jobber mot en helhetlig plan for borettslagets uteareal som skal presenteres for styret i løpet av vinteren/våren 2017.

Har du innspill eller ønsker å engasjere deg gå inn på http://www.fuglemyra.no/gronn-komite for kontaktinformasjon.

Ny hjemmeside
Borettslaget har fått ny hjemmeside med nytt design og oppdatert informasjon. Den nye hjemmesiden er mer oversiktlig enn den gamle. Den er laget i samarbeid mellom styret og vår flinke beboer Tor Henning Ueland. Tusen takk til Tor Henning for en kjempe jobb! Gå inn og ta en titt da vel 

Alle nyheter legges ut på borettslagets hjemmeside og facebookside. På samme måte som alltid blir informasjon av stor betydning hengt opp på informasjonstavlen i alle oppganger eller lagt i beboeres postkasse.

Parkering
Det er stor pågang og press på parkeringsplassene våre. Ventetiden på parkeringsplass er fortsatt ca. 1 år. Dersom du ønsker å sette deg på venteliste, vennligst kontakt styret på parkering@fuglemyra.no
Vi minner om at de som har en parkeringsplass, skal bruke den, og viser til husordensreglene § 13 punkt 11. Står plassen ubrukt, vil man miste den. Styret ber om at alle med parkeringsplass viser hensyn ovenfor andre beboere og fellesskapet i borettslaget.

I løpet av høsten 2016 ble parkeringsplassene ute merket opp. Dette har bidratt til en bedre utnyttelse av parkeringsområdene samt gjort det lettere å skille de enkelte parkeringsplassene. En del av oppmerkingen ble ikke gjort bra nok av oppmerkingsselskapet. Dette vil bli rettet opp i løpet av våren, og bekostes naturligvis dem.

Vedtak fra generalforsamlingen
Dessverre har ikke alt vært positivt i året som har gått. På generalforsamlingen i mai 2016 ble det fattet vedtak om en enkel endring i vedtektene våre. Forslaget ble fremsatt i fellesskap av styret i Fuglemyra og styret i Garasjelaget. Bakgrunnen for vedtaket var et ønske om å skape en mer rettferdig og solidarisk fordeling av de parkeringsplassene. Målet var å frigjøre ubenyttede plasser for å lette på parkeringstrykket. Med et stort flertall fra beboerne ble det stemt for at dersom man kun eier ett kjøretøy så kan man ikke ha både garasjeplass og parkeringsplass ute.

I etterkant av generalforsamlingen har styret i Garasjelaget bestemt seg for å ikke samarbeide for å få til en felles løsning. De har valgt å ikke dele informasjonen over hvem som eier garasje. Vi har dessverre ikke hele denne oversikten da Garasjelaget er en selvstendig juridisk enhet. I tillegg har de kontaktet advokat for å prøve å forhindre at vi får gjennomført det praktiske rundt generalforsamlingsvedtaket. Styret ser på dette som svært beklagelig og håper dette ikke representerer den generelle holdning hos Garasjelagets andelseiere. Vi jobber mot å få beholdt samarbeidsforholdet med Garasjelaget, samtidig som vi prøver å få gjennomført generalforsamlingsvedtaket for at fellesskapets goder kommer flest mulig i borettslaget til gode. Styret håper dermed på forståelse fra beboere om at dette har dratt ut i tid, og den vanskelige situasjonen styret ufrivillig har blitt satt i.

Hilsen styret

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.